SK-Sk (Spišska Kapitula) Knižnica Spišskej Kapituly

RISM Siglum: 
SK-Sk