15th century

Displaying 51 - 100 of 317 items.
SK-TN (Trenčín) MMTN – Kn/I-19
SK-TN (Trenčín) MMTN – Kn/I-18
SK-TN (Trenčín) MMTN – Kn/I-17
SK-TN (Trenčín) MMTN – Kn/I-16
SK-TN (Trenčín) MMTN – Kn/I-15
SK-TN (Trenčín) MMTN – Kn/I-14
SK-TN (Trenčín) MMTN – Kn/I-13
SK-TN (Trenčín) MMTN – Kn/I-12
SK-TN (Trenčín) MMTN – Kn/I-11
SK-TN (Trenčín) MMTN – Kn/I-8
SK-Brl (Bratislava) Rkp. zv. 119 Zalka Antiphonary
SK-Brl (Bratislava) Lyc F I 334
SK-BRnm (Bratislava) Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum Graduale
SK-Bra (Bratislava) Štátny archív v Bratislave - EC Lad. 6, Varia Graduale II
SK-Bra (Bratislava) Štátny archív V Bratislave - EC Lad. 6, Varia Graduale I
SK-Bra (Bratislava) Štátny archív v Bratislave - EC Lad. 6, Varia Hymnarium
SK-Bra (Bratislava) Štátny archív v Bratislave - EC Lad. 6, Varia Antiphonarium
SK-Bra (Bratislava) Antiphonary of Bratislava I EC Lad.3
SK-Bra (Bratislava) Antiphonary of Bratislava III EC Lad.6
SK-BRsa Psalterium Capitulum Posoniensis, Locus credibilis Protoc.Antiqua C
SK-BRsa Psalterium Capitulum Posoniensis, Locus credibilis Protoc.Antiqua B
SK-BRsa Psalterium Capitulum Posoniensis, Locus credibilis Protoc.Antiqua A
SK-BRsa Sequentiarium Bibliotheca Capituli Posoniensis sine Sign.
SK-BRsa Antiphonarium Capitulum Posoniensis, Locus credibilis sine Sign. 1651-1658
SK-BRsa Antiphonarium Bibliotheca Capituli Posoniensis S. Pat. 61
SK-BRsa Antiphonarium Bibliotheca Capituli Posoniensis Scr. 78
SK-BRsa Antiphonarium Bibliotheca Capituli Posoniensis Scr. 72
SK-BRsa Antiphonarium Bibliotheca Capituli Posoniensis Phil. 122
SK-BRsa Antiphonarium Bibliotheca Capituli Posoniensis Manus. 242
SK-BRsa Sequentiarium Bibliotheca Capituli Posoniensis Manus. 205
SK-BRsa Antiphonarium Bibliotheca Capituli Posoniensis Manus. 192
SK-BRsa Sequentiarium Bibliotheca Capituli Posoniensis Manus. 150
SK-BRsa Zalka antiphonarium Bibliotheca Capituli Posoniensis Manus. 148
SK-BRsa Antiphonarium Bibliotheca Capituli Posoniensis Human. 85
SK-BRsa Antiphonarium Bibliotheca Capituli Posoniensis Haer. 70
SK-BRsa Missale Bibliotheca Capituli Posoniensis Haer. 3
SK-BRsa Antiphonarium Bibliotheca Capituli Posoniensis Inc. 62
SK-BRsa Antiphonarium Bibliotheca Capituli Posoniensis Asc. 42
SK-BRsa Antiphonarium Scepusiense Protoc. I 1510 (1632)
SK-BRsa Antiphonarium Scepusiense Protocol II
SK-BRsa Antiphonarium Scepusiense Protoc.1556 /?/
SK-BRsa Antiphonarium Scepusiense Protocol 1550-1557
SK-BRsa Antiphonarium Scepusiense sine Sign.
SK-BRsa Antiphonarium Scepusiense Protoc. X Anni 1583-1585
SK-BRsa Antiphonarium Scepusiense Protoc. XX Anni 1551-1559, 1618-1632
SK-BRsa Antiphonarium Scepusiense Protoc. XXI Anni 1618-1623
SK-BRsa Graduale Scepusiense Protoc. XIX Anni 1616-1619
SK-BRsa Graduale Scepusiense Protoc. XVII Anni 1615-1616
SK-BRsa Antiphonarium Scepusiense sine Sign. Anni 1596-1602
SK-BRsa Antiphonarium Scepusiense sine Sign. Anni 1558-1564