De Job

SK-MO (Modra) Magistrát mesta Modry 567 Gerichtsprotokolle (Diarum iudiciale civitatis Modor) 1660-1661
001r Voca me et respondebo tibi aut V 007202a De Job
001r Quis mihi tribuat ut in inferno R 007501 De Job
SK-Brl (Bratislava) A 11587
001rb Cum audisset Job nuntiorum verba sustinuit A 001980 De Job
SK-Sk (Spišska Kapitula) Antiphonale Scepusiense
011r Cum audisset Job nuntiorum verba sustinuit A 001980 De Job
011v Cives mei vermes sunt cutis mea A 001814 De Job
011v Quantas habeo iniquitates et peccata responde A 004445 De Job
011v In omnibus his non peccavit Job A 003263 De Job
012r Antequam comedam suspiro et tamquam inundantis R 006106 De Job
012r In omnibus his non peccavit Job V 007647a De Job
012r Si bona suscepimus de manu domini R 007647 De Job
012v Quasi harena maris haec gravior apparet V 007813a De Job
012v Utinam appenderentur peccata mea quibus iram R 007813 De Job
012v Nolo multa fortitudine contendat mecum nec V 006106a De Job
013r Induta est caro mea putredine et R 006956 De Job
013r Militia est vita hominis super terram V 007463a De Job
013r Quare detraxistis sermonibus veritatis ad increpandum R 007463 De Job
013v Memento mei deus quia ventus est R 007143 De Job
013v Ecce in pulvere sedeo et in V 007367a De Job
013v Paucitas dierum meorum finitur brevi dimitte R 007367 De Job
013v Dies mei sicut umbra declinaverunt et V 006956a De Job
014r Nocte os meum perforatur doloribus et R 007217 De Job
014r Voca me et ego respondebo tibi V 007202a De Job
014r Ne abscondas me domine a facie R 007202 De Job
014r Et non revertetur oculus meus ne V 007143c De Job
014v Apprehende Domine arma et scutum et V 007244a De Job
014v Numquid dominus supplantat judicium aut omnipotens R 007244 De Job
014v O custos hominum quare me posuisti V 007217a De Job
SK-Bra (Bratislava) Antiphonary of Bratislava I EC Lad.3
023r Cum audisset Job nuntiorum verba sustinuit A 001980 De Job
023v Auditu auris audivi te nunc autem A 001526 De Job
023v Cives mei vermes sunt cutis mea A 001814 De Job
023v Quantas habeo iniquitates et peccata responde A 004445 De Job
024r Antequam comedam suspiro et tamquam inundantes R 006106 De Job
024r In omnibus his non peccavit Job V 007647a De Job
024r Si bona suscepimus de manu domini R 007647 De Job
024v Quare detraxistis sermonibus veritatis ad increpandum R 007463 De Job
024v Quasi harena maris haec gravior apparet V 007813a De Job
024v Utinam appenderentur peccata mea quibus iram R 007813 De Job
024v Nolo multa fortitudine contendat mecum nec V 006106a De Job
025r Memento mei deus quia ventus est R 007143 De Job
025r Dies mei sicut umbra declinaverunt et V 006956a De Job
025r Induta est caro mea putredine et R 006956 De Job
025r Militia est vita hominis super terram V 007463a De Job
025v Numquid dominus supplantat judicium aut omnipotens R 007244 De Job
025v Voca me et respondebo tibi aut V 007202a De Job
025v Ne abscondas me domine a facie R 007202 De Job
025v De profundis clamavi ad te domine V 007143a De Job
026r Paucitas dierum meorum finitur brevi dimitte R 007367 De Job
026r O custos hominum quare me posuisti V 007217a De Job
026r Nocte os meum perforatur doloribus et R 007217 De Job
026r Apprehende arma* V 007244a De Job

Pages