SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.269 16 MMBŠ 16K12 1587-1591, škatuľa 5