SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv.583 33 MMBŠ 16K29 1563-1564, škatuľa 11