SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv.601 50 MMBŠ 16K46 1581-1582, škatuľa 15