SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv.605 54 MMBŠ 16K50 1585-1586, škatuľa 16