SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv.606 55 MMBŠ 16K51 1586-1587, škatuľa 16