SK-BSa (Banská Štiavnica) Wachgeldregister 1595-1596, 98 MMBŠ 16K94, škatuľa 24