SK-BSa (Banská Štiavnica) Wachgeldregister 1597-1598, 99 MMBŠ 16K95, škatuľa 24