SK-BSa (Banská Štiavnica) Liber Continens 1583, No.inv.1271, 159 MMBŠ 16K155 1583, škatuľa 33