SK-Sk (Spišska Kapitula) Knižnica Spišskej Kapituly - Graduale Scepusiense