SK-Bra (Bratislava) Štátny archív v Bratislave - EC Lad. 6, Varia Graduale II