manuscript

SK-Brl (Bratislava) V. teol. 3750
SK-Brl (Bratislava) V. teol. 3691
SK-Brl (Bratislava) V. teol. 3322
SK-Brl (Bratislava) V. teol. 2977
SK-Brl (Bratislava) V. teol. 2671
SK-Brl (Bratislava) V. teol. 2590
SK-Brl (Bratislava) V. teol. 2349
SK-Brl (Bratislava) V. teol. 1532
SK-Brl (Bratislava) V. teol. 1426
SK-Brl (Bratislava) V. teol. 1176
SK-Brl (Bratislava) V. teol. 527
SK-Brl (Bratislava) V. teol. 523
SK-Brl (Bratislava) Frag. 10
SK-Brl (Bratislava) Frag. 9
SK-Brl (Bratislava) Frag. 8
SK-Brl (Bratislava) Frag. 7
SK-Brl (Bratislava) Frag. 6
SK-Brl (Bratislava) Frag. 5
SK-Brl (Bratislava) Frag. 4
SK-Brl (Bratislava) Frag. 3
SK-Brl (Bratislava) Frag. 2
SK-Brl (Bratislava) Frag. 1
SK-BRsa (Bratislava) Slovenský národný archív - Antiphonary of Bratislava IIb
SK-BRsa (Bratislava) Slovenský národný archív - Antiphonary of Bratislava IV
SK-BRnm (Bratislava) MUS I 12
SK-BRnm (Bratislava) MUS XVIII 671
SK-BRnm (Bratislava) MUS XVIII 666
SK-BRnm (Bratislava) MUS I 13
SK-BRnm (Bratislava) MUS I 7
SK-BRnm (Bratislava) MUS XVIII 667
SK-BRnm (Bratislava) MUS I 14
SK-BRnm (Bratislava) MUS I 8
SK-BRnm (Bratislava) MUS XVIII 668
SK-BRnm (Bratislava) MUS I 351
SK-BRnm (Bratislava) MUS I 62
SK-BRnm (Bratislava) MUS I 9
SK-BRnm (Bratislava) MUS XVIII 669
SK-BRnm (Bratislava) MUS I 352
SK-BRnm (Bratislava) MUS I 79
SK-BRnm (Bratislava) MUS I 11
SK-BRnm (Bratislava) MUS XVIII 670
SK-BRnm (Bratislava) D.2/2005
SK-MO (Modra) Magistrát mesta Modry 5147 Register der Abgaben für das Winzerrecht 1626
SK-MO (Modra) Magistrát mesta Modry 5879 Register der Viertler 1619-1620
SK-MO (Modra) Magistrát mesta Modry 3125 II.4.65.3219. Kammerrechnung 1672
SK-MO (Modra) Magistrát mesta Modry 4442 Küchenrechnung - Ansager Register 1642
SK-MO (Modra) Magistrát mesta Modry 5193 Register der Abgaben für das Winzerrecht 1673
SK-BRnm (Bratislava) MUS I 6
SK-MO (Modra) Magistrát mesta Modry 3119 II.3.60.314. Kammerrechnung 1667
SK-MO (Modra) Magistrát mesta Modry 4178 Rechnung der Stadtbaumeister 1648

Pages