SK-BSa (Banská Štiavnica) Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Banská Štiavnica

List of sources

Displaying 1 - 50 of 75
Title Source type Century Notation
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.269 16 MMBŠ 16K12 1587-1591, škatuľa 5 Breviarium 14th century, 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.271 17 MMBŠ 16K13 1591-1595, škatuľa 6 Breviarium 14th century, 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.272 18 MMBŠ 16K14 1595-1596, škatuľa 6 Missale 14th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.276 1601-1602 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.283 1613 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.284 1614-1615 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.285 1615 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.286 1616-1618 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.305 1601, 1647 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.318 1661 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.326 1671 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.327 1672 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.328 1673 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.329 1674 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.330 1675 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.331 1676 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.332 1677-1678 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.334 1679-1680 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.335 1681-1682 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.336 1683-1684 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.339 1688-1689 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.340 1692, 1693-1694 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.581 1561 Antiphonarium 14th century Square
SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.58/?/ 156/?/ Antiphonarium 14th century Square
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv.583 33 MMBŠ 16K29 1563-1564, škatuľa 11 Missale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv.601 50 MMBŠ 16K46 1581-1582, škatuľa 15 Missale 14th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv.605 54 MMBŠ 16K50 1585-1586, škatuľa 16 Missale 14th century Bohemian
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv.606 55 MMBŠ 16K51 1586-1587, škatuľa 16 Antiphonarium 15th century Square
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv.607 56 MMBŠ 16K52 1586-1589, škatuľa 16 Missale 14th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 608, 57 MMBŠ 16K53 1587-1588, škatuľa 17 Antiphonarium 15th century Square
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 609, 58 MMBŠ 16K54 1588-1589, škatuľa 17 Antiphonarium 15th century Square
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 610, 59 MMBŠ 16K55 1589-1591 (1696, 1700), škatuľa 17 Antiphonarium 15th century Square
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 612, 61 MMBŠ 16K57 1593-1595, škatuľa 18 Breviarium 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv.614, 63 MMBŠ 16K59 1597-1598, škatuľa 19 Antiphonarium 15th century Square
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 616, 65 MMBŠ 16K61 1599-1602, škatuľa 20 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 617, 1603-1605 Graduale 15th century Square
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 620, 1611-1612 Missale 14th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 621, 1612-1613 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 623, 1616 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 624, 1617-1619 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 627, 1621-1623 Antiphonarium 15th century Square
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 628, 1623-1625 Sequentiarium 15th century Bohemian
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 629, 1625-1626 Antiphonarium 15th century Messine-bohemian
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 630, 1626 Antiphonarium 15th century Messine-bohemian
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 631, 1627-1628 Antiphonarium 15th century Messine-bohemian
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 632, 1628-1629 Antiphonarium 15th century Square
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 633, 1629 Antiphonarium 15th century Square
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 635, 1632-1639 Antiphonarium 15th century Messine-bohemian
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 637, 1650-1652 Graduale 15th century Messine
SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 638, 1653-1654 Graduale 15th century Messine