List of archives

RISM Siglum Town Title Sources
SK-BB Banská Bystrica SK-BB (Banska Bystrica) Rímskokatolícky biskupský archív 0
SK-BBa Banská Bystrica SK-BBa (Banska Bystrica) Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica 0
SK-BBm Banská Bystrica SK-BBm (Banská Bystrica) Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum 0
SK-BJ Bardejov SK-BJ (Bardejov) Štátny archív v Prešove, pobočka Bardejov 0
SK-Bra Bratislava SK-Bra (Bratislava) Štátny archív v Bratislave 27
SK-BRe Bratislava SK-BRe (Bratislava) Evanjelická a. v. cirkevná knižnica 0
SK-BRf Bratislava SK-BRf (Bratislava) Slovenska filharmónia 0
SK-BRhs Bratislava SK-BRhs (Bratislava) Knižnica Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 0
SK-BRl Bratislava SK-BRl (Bratislava) Ústredna knižnica Slovenskej akadémie vied 54
SK-BRm Bratislava SK-BRm (Bratislava) Archív mesta Bratislavy 4
Sk-BRmm Bratislava SK-BRmm (Bratislava) Múzeum mesta Bratislavy 0
SK-BRnm Bratislava SK-BRnm (Bratislava) Slovenské narodné múzeum, Hudobné múzeum 26
SK-BRp Bratislava SK-BRp (Bratislava) Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 2
SK-BRsa Bratislava SK-BRsa (Bratislava) Slovenský narodný archív 67
SK-BRsav Bratislava SK-BRsav (Bratislava) Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied 0
SK-BRu Bratislava SK-BRu (Bratislava) Univerzitná knižnica 10
SK-BSa Banská Štiavnica SK-BSa (Banská Štiavnica), Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Štiavnica 75
SK-BSm Banská Štiavnica SK-BSm (Banska Štiavnica) Slovenské banské múzeum 0
SK-BY Bytča SK-BY (Bytča) Štátny archív v Bytči 0
SK-DK Dolný Kubín SK-DK (Dolný Kubín) Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Čaplovičova knižnica 0
SK-KE Kežmarok SK-KE (Kežmarok) Lyceálna knižnica 0
SK-KO Košice SK-KO (Košice) Archív mesta Košice 0
SK-KOm Košice SK-KOm (Košice) Východoslovenské múzeum 0
SK-KOs Košice SK-KOs (Košice) Štátna vedecká knižnica Košice 11
SK-KRE Kremnica SK-KRE (Kremnica) Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica 0
SK-KREf Kremnica SK-KREf (Kremnica) Knižnica františkánov (In: SK-KRE) 0
SK-KRU Krupina SK-KRU (Krupina) Rímskokatolícky farský úrad, archív 0
SK-L Levoča SK-L (Levoča) Rímskokatolícky farský kostol 0
SK-La Levoča SK-L (Levoča) Štátny archív 0
SK-Lap Levoča SK-L (Levoča) Štátny archív v Levoči, pobočka Levoča 0
SK-Le Levoča SK-Le (Levoča) Evanjelická a. v. cirkevná knižnica 0
SK-LM Liptovský Mikuláš SK-LM (Liptovský Mikulaš) Knižnica Tranoscia 0
SK-LMa Liptovský Mikuláš SK-LM (Liptovský Mikulaš) Štátny archív v Bytči, pobočka Liptovský Mikuláš 0
SK-Mms Martin SK-Mms (Martin) Slovenská národná knižnica (Matica slovenská) 0
SK-MO Modra SK-MO (Modra) Štátny archív v Bratislave, pobočka Modra 69
SK-N Nitra SK-N (Nitra) Štátny archív v Nitre (sídlo Ivánka pri Nitre) 0
SK-Nb Nitra SK-Nb (Nitra) Biskupský archív 0
SK-NM Nové Mesto nad Vahom SK-NM (Nové Mesto nad Váhom) Rímskokatolícky farský kostol 0
SK-PP Poprad SK-PP (Poprad) Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad 0
SK-PRE Prešov SK-PRE (Prešov) Rímskokatolícky farský kostol 0
SK-PREa Prešov SK-PREa (Prešov) Štátny archív v Prešove 0
SK-PREap Prešov SK-PREap (Prešov) Štátny archív v Prešove, pobočka Prešov 0
SK-PREsvk Prešov SK-PREsvk (Prešov) Štátna vedecká knižnica 0
SK-ROZ Rožňava SK-ROZ (Rožňava) Rímskokatolícky biskupský archív 0
SK-Sk Spišská Kapitula SK-Sk (Spišska Kapitula) Knižnica Spišskej Kapituly 2
SK-Sl Skalica SK-Sl (Skalica) Štátny archív v Bratislave, pobočka Skalica 0
Sk-SLa Stará Ľubovňa Sk-Sla (Stará Ľubovňa) Štátny archív v Levoči, pobočka Stará Ľubovňa 0
SK-SNV Spišská Nova Ves SK-SNV (Spišská Nová Ves) Rímskokatolícky farský kostol 0
SK-SNVa Spišská Nova Ves SK-SNVa (Spišská Nová Ves) Štátny archív Levoči, pobočka Spišská Nová Ves 0
SK-SNVe Spišská Nova Ves SK-SNVe (Spišská Nova Ves) Evanjelický a. v. kostol 0
SK-TN Trenčín SK-TN (Trenčín) Štátny archív v Bratislave, pobočka Trenčín 0
SK-TNm Trenčín SK-TNm (Trenčín) Trenčianske múzeum 0
SK-TR Trnava SK-TR (Trnava) Štátny archív v Bratislave, pobočka Trnava 0
SK-TRm Trnava SK-TRm (Trnava) Západoslovenské múzeum 0
SK-TRs Trnava SK-TRs (Trnava) Spolok sv. Vojtecha, archív a knižnica 0
SK-ZA Žilina SK-ZA (Žilina) Štátny archív v Bytči, pobočka Žilina 0
SK-ZV Zvolen SK-ZV (Zvolen) Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Zvolen 0