SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.271 17 MMBŠ 16K13 1591-1595, škatuľa 6