SK-BSa (Banská Štiavnica) Protocollum No.inv.272 18 MMBŠ 16K14 1595-1596, škatuľa 6