SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv.607 56 MMBŠ 16K52 1586-1589, škatuľa 16