SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv. 612, 61 MMBŠ 16K57 1593-1595, škatuľa 18