SK-BSa (Banská Štiavnica) Copirbuch No.inv.614, 63 MMBŠ 16K59 1597-1598, škatuľa 19