SK-BSa (Banská Štiavnica) Wachgeldregister 1575-1576 94 MMBŠ 16K90, škatuľa 24