SK-Brl (Bratislava) Rkp. zv. 119 Zalka Antiphonary

Shelf-mark: 
Rkp. zv. 119
Siglum: 
SK-Brl (Bratislava) Rkp. zv. 119
Description: 

Antiphonarium Varadiense / Zalka Antiphonary / Codex tradens: Actionum formulae 1676

Source type: 
Century: 
Provenance: 
Hungary/ Oradea - Grosswardein
Notation: 
Script: 
Monophony / Polyphony: 
Manuscript / Print: 
Material: 
Page layout (mm): 
355x200, 45, 15, 15x15
References: 
Zsuzsa CZAGÁNY: Fragment, Kodex, Ritus, Tradition. Fragmente des Antiphonales Waradiense in Győr und Modra. In: Zenetudományi Dolgozatok 2011: In memoriam Dobszay László. Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2014, s. 123-141. Zsuzsa CZAGÁNY: Rukopis na hranici kultúr: Antifonár varadínskej katedrály z konca 15. storočia. In: Vedy o umeniach a dejiny kultúry. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2013, s. 131-142.Eva VESELOVSKÁ – Rastislav ADAMKO – Janka BEDNÁRIKOVÁ: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku. Bratislava : Slovenská muzikologická spoločnosť – Ústav hudobnej vedy SAV, 2017, s. 227-234.
Complete: 
Incomplete source

Chants of the source

1 chants found.
Folio Seq Incipit Cantus ID Feast
Image 001r 1 Expurgate vetus fermentum ut sitis nova M R 006699 Fer. 3 p. Pascha