Ky

SK-BRu (Bratislava) Ms 1333
001r [Kyrie eleyson. Magne deus ...Ky-]rie Ky ah47099a
SK-Brl (Bratislava) BB 34
001r Kyrie eleison kyrie eleison kyrie eleison Ky 509501
SK-Bra (Bratislava) EC Lad.1/2
001r Kyrie Qui expansis in cruce manibus Ky 008444 Fer. 6 in Parasceve
SK-BSa (Banská Štiavnica) Manuale iudicii 1653-1654 (sine Sign.)
001r Kyrie eleison. Criste eleison. Kyrie eleison Ky   Ad Missam
SK-BSa (Banská Štiavnica) Allerlei Hanndlungen, no.inv.1273, 70 MMBŠ 16K66 1583-1595, škatuľa 21
001rb Kyrie eleyson. Christe eleyson. Kyrie eleyson Ky   Ad Missam
SK-BRsa (Bratislava) Slovenský národný archív Antiphonary of Bratislava V
026r Jesu Christe qui passurus advenisti propter Ky 008446.1 Fer. 5 in Cena Dom.
026r Kyrie eleison Christe eleison kyrie eleison Ky 909040 Fer. 5 in Cena Dom.
026r Domine miserere Christus* Ky 850366 Fer. 5 in Cena Dom.
026r Kyrie eleison* Ky 909040 Fer. 5 in Cena Dom.
033r Kyrie* Ky 909040 Dom. Resurrectionis
SK-Bra (Bratislava) Missale of Bratislava I EC Lad. 3
031va Kyrie eleison Christe eleison kyrie eleison* Ky 509501 Ad Processionem
SK-BRl (Bratislava) Rkp. 387 Missale Notatum
054r Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison Ky 509501 Vigilia Pentecostes
SK-Bra (Bratislava) Antiphonary of Bratislava III EC Lad.6
103r Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison Ky 909040 Fer. 5 in Cena Dom.
103v Domine miserere* Ky 850186 Fer. 5 in Cena Dom.
103v Domine miserere* Ky 850186 Fer. 5 in Cena Dom.
103v Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison Ky 909040 Fer. 5 in Cena Dom.
103v Christus dominus* Ky 008443 Fer. 5 in Cena Dom.
103v Vita in ligno moritur infernus ex Ky 008449 Fer. 5 in Cena Dom.
103v Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison Ky 909040 Fer. 5 in Cena Dom.
103v Christus dominus* Ky 008443 Fer. 5 in Cena Dom.
103v Qui expansis in cruce manibus traxisti Ky 008444 Fer. 5 in Cena Dom.
103v Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison Ky 909040 Fer. 5 in Cena Dom.
103v Christus dominus* Ky 008443 Fer. 5 in Cena Dom.
103v Qui prophetice prompsisti ero mors tua Ky 008447 Fer. 5 in Cena Dom.
103v Domine miserere* Ky 850186 Fer. 5 in Cena Dom.
103v Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison Ky 909040 Fer. 5 in Cena Dom.
103v Christus dominus factus est oboediens usque Ky 008443 Fer. 5 in Cena Dom.
103v Jesu Christe qui passurus advenisti propter Ky 008446.1 Fer. 5 in Cena Dom.
103v Domine miserere nobis Ky 850186 Fer. 5 in Cena Dom.
114r Kyrie eleison Christe eleison kyrie eleison Ky 909040 Dom. Resurrectionis
SK-BRsa (Bratislava) Slovenský národný archív - Graduale Nitriensis
125v Kyrie eleison kyrie eleison kyrie eleison Ky 509501 Ad Missam
127r Kyrie eleison Christe eleison kyrie eleison* Ky 509501 Ad Missam
128r Kyrie eleison Christe eleison kyrie eleison* Ky 509501 Ad Missam
129r Kyrie eleison Christe eleison kyrie eleison* Ky 509501 Ad Missam
130r Kyrie eleison Christe eleison kyrie eleison* Ky 509501 Ad Missam
131r Kyrie eleison Christe eleison kyrie eleison* Ky 509501 Ad Missam
132r Kyrie eleison Christe eleison kyrie eleison* Ky 509501 Ad Missam
132r Kyrie eleison Christe eleison kyrie eleison* Ky 509501 Ad Missam
132r Kyrie eleison Christe eleison kyrie eleison* Ky 509501 Ad Missam
SK-BRsa (Bratislava) Slovenský národný archív - Antiphonary of Bratislava IV
133v Qui expansis in cruce manibus traxisti Ky 008444 Fer. 5 in Cena Dom.
133v Domine miserere Christus dominus factus est Ky 850366 Fer. 5 in Cena Dom.
133v Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison Ky 909040 Fer. 5 in Cena Dom.
134r Kyrie eleison* Ky 909040 Fer. 5 in Cena Dom.
134r Kyrie eleison* Ky 909040 Fer. 5 in Cena Dom.
134r Kyrie eleison* Ky 909040 Fer. 5 in Cena Dom.
134r Christus dominus factus est oboediens usque Ky 008443 Fer. 5 in Cena Dom.
134r Vita in ligno moritur infernus ex Ky 008449 Fer. 5 in Cena Dom.
134r Domine miserere* Ky 850185 Fer. 5 in Cena Dom.
134r Qui prophetice prompsisti ero mors tua Ky 008447 Fer. 5 in Cena Dom.
134r Jesu Christe qui passurus advenisti propter Ky 008446.1 Fer. 5 in Cena Dom.

Pages