Square

SK-TN (Trenčín) ZH-A Sine num. sig. (19)
SK-BRl (Bratislava) Rkp. 387 Missale Notatum
SK-BRnm (Bratislava) Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum Graduale
SK-Bra (Bratislava) Štátny archív v Bratislave - EC Lad. 6, Varia Graduale II
SK-Bra (Bratislava) Štátny archív V Bratislave - EC Lad. 6, Varia Graduale I
SK-Bra (Bratislava) Štátny archív v Bratislave - EC Lad. 6, Varia Hymnarium
SK-Bra (Bratislava) Štátny archív v Bratislave - EC Lad. 6, Varia Antiphonarium
SK-BRsa Antiphonarium Bibliotheca Capituli Posoniensis Scr. 78
SK-BRsa Sequentiarium Bibliotheca Capituli Posoniensis Manus. 150
SK-BRsa Antiphonarium Bibliotheca Capituli Posoniensis Hist. 103
SK-BRsa Antiphonarium Bibliotheca Capituli Posoniensis Asc. 42
SK-BRsa Inv.Nr. 365
SK-BRsa Inv.Nr. 107
SK-BRsa Inv.Nr. 103
SK-Bra (Bratislava) EC Lad.2/56
SK-Bra (Bratislava) EC Lad.2/50
SK-Bra (Bratislava) EC Lad.2/46
SK-Bra (Bratislava) EC Lad.2/45
SK-Bra (Bratislava) EC Lad.2/44
SK-Bra (Bratislava) EC Lad.2/43
SK-Bra (Bratislava) EC Lad.2/42
SK-Bra (Bratislava) EC Lad.2/41
SK-Bra (Bratislava) EC Lad.1/30
SK-Bra (Bratislava) EC Lad.1/27
SK-KOs (Košice) Graduale U 7 PA
SK-KOs (Košice) Graduale RMK 174 PA
SK-BRu (Bratislava) Ms 1320
SK-BRp (Bratislava) M-967
SK-Brl (Bratislava) Rkp. zv. 249
SK-Brl (Bratislava) Lyc C I-VII 58
SK-Brl (Bratislava) V. teol. 3918
SK-Brl (Bratislava) V. teol. 3803
SK-Brl (Bratislava) V. teol. 1532
SK-Brl (Bratislava) V. teol. 527
SK-BRnm (Bratislava) MUS I 7
SK-BRnm (Bratislava) MUS I 13
SK-BRnm (Bratislava) MUS I 62
SK-BRnm (Bratislava) MUS I 79
SK-MO (Modra) Magistrát mesta Modry 3124 Kammerrechnung 1672
SK-MO (Modra) Magistrát mesta Modry 5191 Register der Abgaben für das Winzerrecht 1671
SK-MO (Modra) Magistrát mesta Modry 3125 II.4.65.3219. Kammerrechnung 1672
SK-MO (Modra) Magistrát mesta Modry 5192 Register der Abgaben für das Winzerrecht 1672
SK-MO (Modra) Magistrát mesta Modry 3126 II.4.66.320. Kammerrechnung 1673
SK-MO (Modra) Magistrát mesta Modry 5193 Register der Abgaben für das Winzerrecht 1673
SK-MO (Modra) Magistrát mesta Modry 4440 Küchenrechnung - Ansager Register 1640
SK-MO (Modra) Magistrát mesta Sv. Jur 2761 K.9 Buch der Intabulationen 1705-1766
SK-MO (Modra) Magistrát mesta Modry 4441
SK-MO (Modra) Magistrát mesta Sv. Jur 5421 Waisenrechnungen 1637-1638
SK-MO (Modra) Magistrát mesta Modry 4442 Küchenrechnung - Ansager Register 1642
SK-MO (Modra) Magistrát mesta Modry 569 Gerichtsprotokolle (Diarum iudiciale civitatis Modor) 1664-1665